• Hurtig levering
  • Bredt udvalg

Hvilken rolle spiller CRP i autoimmune sygdomme?

Offentliggjort 2024-05-10 05:03 af Nordictest
Hvilken rolle spiller CRP i autoimmune sygdomme?

I sundhedssektoren bruges CRP ofte som en biomarkør til at måle inflammation i kroppen. CRP-tests spiller en central rolle i diagnosticering og behandling af autoimmune sygdomme. Værdien af en CRP-test kan påvirkes af mange forskellige faktorer. Vi vil se nærmere på dette proteins rolle og dets interaktion med autoimmune sygdomme samt hvordan vi kan bruge værdien fra testen til at forbedre mulige behandlinger.

Hvad er CRP?

CRP står for C-reaktivt protein. Dette protein produceres i leveren og er en del af kroppens inflammatoriske respons. Dette er med andre ord en vigtig markør for inflammation. CRP-tester bruges ofte til at opdage og følge udviklingen af inflammation i kroppen.

Da vi ved, at CRP-niveauer stiger som svar på inflammation, er CRP-værdien en god indikator for kroppens inflammatoriske status. Det er netop dette, der gør CRP til en så pålidelig markør for både akutte og kroniske inflammatoriske tilstande.

Hvad er autoimmune sygdomme?

En autoimmun sygdom indebærer, at immunsystemet angriber kroppens egne proteiner. Vi ved meget mere om dette i dag, men området er ikke helt enkelt. Der er en række forskellige faktorer, der anses for at være medvirkende årsager til, at dette sker.


Nogle beskriver dette som tilstanden, hvor kroppen angriber sig selv. Der er cirka 80 forskellige autoimmune sygdomme. Da vi kiggede på nyere information fra Karolinska Institutet, blev vi faktisk lidt overraskede over de eksempler, der gives på denne type sygdomme.

Blandt de autoimmune sygdomme finder vi:

  • Cøliaki (glutenintolerance)
  • Skjoldbruskkirtelsygdom
  • Reumatoid arthritis
  • Type 1 diabetes
  • MS (multipel sklerose)

CRP afslører graden af inflammation

Ved autoimmune sygdomme har vi en unormal immunreaktion mod kroppens egne celler og væv. Når en læge får oplysninger om CRP-niveauet, bliver det lettere at vurdere sygdomsaktiviteten såvel som responsen på behandling.

Her er det selvfølgelig ikke tilfældet, at man kan bruge CRP generelt og derefter stille en diagnose. Det handler snarere om at se på helhedsbilledet og de symptomer, der er til stede. Når der er mistanke om en bestemt type autoimmun sygdom, kan en forhøjet CRP-værdi bekræfte mistankerne.

Desuden er det en stor hjælp at følge niveauerne efter, at man har påbegyndt behandling. Dette gør det muligt at se, hvad der virker, og omvendt. Ofte bruger man CRP i kombination med andre typer af tests som antistoftests for at få et bedre overblik over din sundhedsstatus.

Det kan være allergi- og madintoleransetests, der kan tages for at finde antistoffer mod mange forskellige stoffer. Med et komplet billede bliver det lettere at undersøge sammenhænge og finde en behandlingsmetode, der vil give størst effekt for dig.

Justering af behandling og medicinering

Noget, der er en betydelig effekt af at kontrollere CRP-niveauer, er, at man på denne måde kan justere behandling og medicinering. Med regelmæssige tests kan man se, om en bestemt lægemiddelbehandling fungerer som forventet.

Dette er meget nyttigt uanset om du får en traditionel behandling eller om du søger alternative behandlere. Det gode er, at du med vores CRP-test har mulighed for selv at bestille testen og derefter dele oplysningerne med den sundhedsudbyder, du vælger.

Du får at vide sort på hvidt, om den behandlingsmetode, du har valgt, giver faktiske resultater. Det er meget spændende både for dig og for den person, du henvender dig til for behandling og medicinering.


CRP med henblik på prognose

Det er også interessant at bemærke, at høje CRP-niveauer har vist sig at være forbundet med dårligere prognose for visse typer af autoimmune sygdomme. Det kan handle om, at risikoen for komplikationer øges, eller at sygdommen udvikler sig i hurtigere tempo.

Med dette in mente er det også almindeligt at se på CRP-værdien som en prognostisk markør. Læger og andre sundhedsudbydere kan med denne information opdage patienter, der måske har brug for en mere intensiv behandling.

Derudover kan man erkende risici på et tidligt tidspunkt og give patienten bedre overvågning. Dette er uvurderligt, når det drejer sig om autoimmune sygdomme, der skal behandles på rette måde til rette tid for ikke at føre til forværring, der gør det svært for patienten at klare sig selv.

Der er begrænsninger med CRP

CRP-testen er et fantastisk redskab, men der er begrænsninger. Du skal være opmærksom på, at testen ikke er specifik for en bestemt sygdom. Derudover kan inflammation i kroppen skyldes andre inflammatoriske tilstande som infektioner eller en følelsesmæssig traume.

Hvis du tager en gonorrétest og får et positivt svar, og samtidig ser at du har en højere CRP-værdi, kan dette hænge sammen. Men ikke med sikkerhed. Det kræver en professionel sundhedsudbyder, der kan vurdere dine symptomer og forstå, hvordan testen skal bruges sammen med andre tests for at give dig en korrekt diagnose og prognose.

En anden ting at overveje er, at der faktisk findes autoimmune sygdomme som systemisk lupus erythematosus, der kan have lave CRP-niveauer. Dette selv under aktive faser. Det kræver med andre ord viden og erfaring for at forstå testresultater korrekt.

En god biomarkør til diagnose og behandling

Hvis vi skal opsummere den rolle, CRP spiller for autoimmune sygdomme, kan vi sige, at dette er en værdifuld biomarkør, der kan bruges til diagnose, overvågning af behandling såvel som vurdering af prognose.

Det er dog nødvendigt at bruge CRP i forbindelse med andre kliniske vurderinger og laboratorietests for at opnå det bedst mulige resultat af behandlingen. Men vi kan med sikkerhed sige, at CRP-tests spiller en vigtig rolle i forbindelse med effektive behandlingsstrategier for personer med autoimmune tilstande.