• Hurtig levering
  • Bredt udvalg

Nye behandlingsmetoder for prostatakræft

Offentliggjort 2024-07-01 23:49 af Nordictest
Nye behandlingsmetoder for prostatakræft

De seneste år har bragt gode nyheder for mænd, der er blevet diagnosticeret med prostatakræft og har brug for en behandling, der forlænger livet og samtidig forbedrer livskvaliteten. Nye behandlingsmetoder er blevet udviklet, og det ser ud til, at disse faktisk kan øge chancen for overlevelse.

Hver femte svenske mand får diagnosticeret prostatakræft på et tidspunkt i deres liv. Med andre ord er der mange, der virkelig har brug for det håb, som de nye behandlingsmetoder indebærer. Noget af den nye forskning er foregået i Sverige og tilbyder metoder, der kan være mere skånsomme og samtidig effektive.

Det er selvfølgelig altid en fordel at tage en PSA-hurtigtest derhjemme for at lindre angst. Selvom du får et positivt svar, er det meget bedre at få det på et tidligt stadium og i rolige omgivelser.

Behandling for bedre livskvalitet

De, der overlever prostatakræft, kan have store problemer med impotens og inkontinens efter afsluttet behandling. Men der er en ny behandling mod prostatakræft, der testes i Sverige. Den fokuserer på at behandle tumoren og ikke hele prostatakirtlen. Et af resultaterne er, at man reducerer risikoen for inkontinens og impotens.

Nye behandlinger forlænger livet

Vi kan også se, at nyere behandlinger kan føre til, at mænd, der rammes af spredt prostatakræft, lever længere. Med såkaldte dobbeltbehandlinger arbejder man både med hormonbehandling og med kemoterapi. Dette er ikke nyt i sig selv, og der er allerede tidligere forskning, der viser, at mænd, der får dobbeltbehandling, lever cirka et år længere end dem, der kun får hormonbehandlingen.


Det, der er nyt, er, at behandlingsmetoden faktisk er blevet indført i Sverige, da det svenske sundhedsvæsen har taget resultaterne fra studier til sig. Nu anbefales dobbeltbehandlingen i det Nationale behandlingsprogram for prostatakræft. I Sverige har man kunnet se, at dette har øget levetiden for de ramte med cirka et halvt år.

Målrettet terapi for prostatakræft

En anden behandlingsform, der har revolutioneret kræftbehandlinger verden over, er det, der kan kaldes målrettet terapi. Dette går ud på, at man fokuserer på specifikke genetiske egenskaber ved kræftceller. Nye lægemidler retter sig mod specifikke veje og mekanismer, som kræftcellerne er afhængige af for at vokse og overleve.

Dette kan forsinke sygdommens udvikling og kan i nogle tilfælde betyde, at patienten lever længere. Man har testet med særlige lægemidler, der er rettet mod prostatakræft med specifikke genetiske mutationer for på den måde at forsøge at ramme metastaser.

Immunterapi

En anden interessant behandlingsform er det, der kan kaldes immunterapi. Dette er en banebrydende tilgang, hvor man bruger kroppens immunsystem til at bekæmpe kræft. Inden for området prostatakræft har man testet med flere forskellige typer immunterapi, herunder såkaldte checkpoint-hæmmere og særlige terapeutiske vacciner.

I USA har FDA godkendt vaccinen Sipuleucel-T, også kendt som Provenge. Det er særligt designet til at bekæmpe prostatakræftceller og har som mål at forbedre immunsystemets evne til at angribe cellerne. Man har set, at denne type behandling kan forlænge livet for mænd, der har fremskreden prostatakræft.

Hormonbehandling mod kræft

Vi bør også nævne hormonbehandlinger for prostatakræft. Dette er en længerevarende form for behandling, men der er nu nye lægemidler, der er effektive og som desuden har færre bivirkninger. Denne type hormonbehandling blokerer produktionen eller virkningerne af androgener, dvs. mandlige hormoner, som kunne fremme væksten af kræftceller.

De moderne former for hormonbehandling er særligt effektive for fremskreden prostatakræft og kan forbedre overlevelsen hos patienter, der ikke længere reagerer på de traditionelle hormonbehandlinger.


Behandlinger med ultralyd

Et andet spændende område inden for kræftbehandling er HIFU, som står for højintensivt fokuseret ultralyd. Dette er en meget skånsom behandlingsmetode, der fungerer med højfrekvente ultralydsbølger, der opvarmer og ødelægger kræftceller i prostata.

Teknikken kan være fordelagtig, da man kan ramme prostatakræft uden at operere. Risikoen for bivirkninger er færre, så her kan vi også se en reduceret risiko for inkontinens og impotens efter behandling. De studier, der er udført med teknikken, viser, at man kan opnå god kræftkontrol med den, samt at risikoen for komplikationer er meget lille.

Præcisionsmedicin og genetisk profilering

Præcisionsmedicin er et område, der vokser. Dette område muliggør personlige behandlingsmetoder, der er baseret på patientens genetiske sammensætning. Når man laver en genetisk profilering af prostatakræft, kan man identificere mutationer. Med denne viden kan man arbejde med specifikke lægemidler og skræddersy behandlingen til hver enkelt individs kræft.

Dette er gode nyheder, for det handler om at kunne effektivisere behandling samt at reducere risikoen for bivirkninger, som kan være svære at leve med. Dette er særligt vigtigt, når man skal leve længere. Noget vi skal nævne er, at nye behandlingsmetoder for prostatakræft måske forbedrer levetiden, men dette skal gå hånd i hånd med god livskvalitet.

Protonstråleterapi

Det er også muligt at bruge en avanceret form for strålebehandling under navnet protonstråleterapi, hvor man arbejder med protoner i stedet for røntgenstråler. Man kan rette protonerne meget præcist, så tumoren får en høj dosis stråling, mens det omgivende raske væv skånes.

Ved at kunne strålebehandle på denne specifikke måde kan man reducere bivirkninger. Når prostatakræft ligger tæt på kritiske strukturer, bliver det ekstra vigtigt med præcision for at undgå skader på omkringliggende raske væv, som for eksempel blæren og endetarmen.

Lettere behandlinger og længere overlevelsestid

Vi kan altså se, at nyere behandlingsmetoder for prostatakræft kan forlænge overlevelsestiden, men måske endnu vigtigere er, at det drejer sig om metoder med færre bivirkninger. Med målrettede lægemidler, immunterapi og forfinede hormonbehandlinger får vi effektive alternativer, der kan være særligt velegnede til håndtering af fremskredne og resistente former for prostatakræft.

Med behandlinger, som patienten kan klare, kan sygdomsperioden også føles lettere at håndtere. Dette er noget, der i sig selv kan øge chancerne for bedring og for at leve længere.